Annonce

Annonce

Nærbillede af hasselmus

Tilskudsordningen 'Plant for vildtet' skal bidrage til flere yngle- og fødemuligheder og skabe skjul og læ til vildtet. Foto: Danielle Schwarz/Wikimedia Commons

Plant for mus og vildt

Naturstyrelsen udbyder flere forskellige ordninger, hvor landmænd kan få tilskud til at plante træer og buske i det åbne land.

Hvis landmænd vil skabe flere levesteder for vilde planter og dyr, har Naturstyrelsen lige nu flere tilbud på hylden. Det drejer sig om tilskud til indkøb af planterne men ikke til arbejdet med at få dem i jorden og passe dem.

'Plant for vildtet', hedder en ordning, der giver tilskud til at plante i det åbne land. Tilskuddet er 75 pct. af planteprisen, og det gives til 39 udvalgte, hjemmehørende arter. Naturstyrelsen leverer planterne og garanterer kvaliteten. Ordningen er målrettet mindre beplantninger, så flest muligt kan få glæde af ordningen. Kommer der mange ansøgninger, kan det derfor betyde, at der lægges loft over plantetallet til den enkelte ansøger, skriver Mads Juul og Lisbeth Knudsen på ØkologiRådgivning Danmarks Rådgiverbloggen.

Plant for hasselmusen

En mere specifik tilskudsordning er 'Plant for hasselmusen'. Den er målrettet 20 udvalgte kommuner i den sydlige og østlige del af landet, hvor hasselmusen lever. Hasselmusen er en lille pelset sag - en såkaldt syvsover, der kravler i træer, og som finder føde i buske og krat. Den har brug for beskyttelse, og derfor er det muligt at få 90 pct. tilskud til arter som fx eg, fuglekirsebær, hæg, almindelig røn, hassel, syren, kvalkved, slåen, hvidtjørn og roser. Er der allerede brombær, hindbær og kaprifolium i området, anbefaler Naturstyrelsen at bevare dem, da de giver hasselmusen gode muligheder for at klatre. Plantningen, der primært skal bestå af buske, skal laves i tilknytning til skov eller læhegn, da hasselmusen kun er i stand til at vandre over korte afstande og ikke bryder sig om at krydse åbent land.

Plant for birkemusen

En anden mus, birkemusen, har ligesom hasselmusen brug for en hjælpende hånd. Den har brug for flere små oaser, hvor den kan holde til, og det er derfor en betingelse for tilskud, at man planter på landbrugsjord, der tages ud af normal drift. Man skal plante buske, og anbefalingen er at gøre det med god afstand, eller med et åbent, græsdækket areal i midten af plantningen. Arealet kan med fordel ligge i forbindelse med levende hegn eller permanent græs. Tilskuddet er også her 90 pct. af planteprisen, og første prioritet har projekter i kommuner, hvor birkemusen er observeret. Det drejer sig om Billund, Esbjerg, Haderslev, Hedensted, Herning, Holstebro, Horsens, Kolding, Lemvig, Morsø, Struer, Thisted, Tønder, Varde, Vejen og Vejle kommuner.

To ansøgningsrunder om året

Alle tre ordninger kan søges forår og efterår. Ansøgningsfristerne er:

  • 31. oktober til forårsplantning

  • 30 april til efterårsplantning

Flere artikler fra samme sektion

Jagten er sat ind på »Årets Unge Landmand«

Landbrug & Fødevarer kårer for ottende år i træk ”Årets Unge Landmand”, og alle har mulighed for at indstille sin favorit blandt landbrugets unge talenter.

10-08-2022 2 minutter Events

Mekanikere må være kreative for at holde høsten i gang

Hvis maskinerne svigter i denne høstsæson, må mekanikerne ofte tænke kreativt for at holde hjulene i gang. Der er nemlig leveringsproblemer og ventetid på mange reservedele.

09-08-2022 2 minutter Høst

Sommervarmen vender tilbage - og øger risikoen for brand under høsten

I de kommende dage vender sommervarmen tilbage. Forsikringsselskabet Topdanmark opfordrer landmænd og ansatte i landbruget til at være ekstra opmærksomme på risiko for brand i den tørre høstsæson.

08-08-2022 2 minutter Høst